Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 49/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac w konkursie na projekt Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”

Załącznik

docx
Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 49/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac w konkursie na projekt Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”