Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 112/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Załączniki

docx
Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego
docx
Deklaracja członkowska ZHP
docx
Deklaracja drużynowego
docx
Deklaracja opiekuna
docx
Ośwadczenie rodzica
docx
Zgoda na przynależność dziecka do ZHP
docx
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 112/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego