Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 136/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załączniki

docx
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
docx
HALiZ - wersja finalna
docx
Ewidencja przebiegu pojazdu
docx
Umowa uzyczenia
docx
Umowa najmu pojazdu
docx
Porozumienie w sprawie wynajmu bazy
docx
Porozumienie-w-sprawie-organizacji-obozu-kolonii
docx
Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niz wypoczynek
docx
Lista wplat uczestnikow
docx
Książka finansowa formy haliz wersja uproszczona
docx
Książka finansowa formy HALiZ
docx
Protokol przekazania sprzetu
docx
Raport poobozowy
docx
Książka komendanta formy HALiZ
docx
Raport przedobozowy
docx
Wzór warunków uczestnictwa
docx
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 136/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej