Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn

Załączniki

docx
Zobowiązanie do prowadzenia związku drużyn
docx
Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn
docx
Zobowiązanie do prowadzenia szczepu
docx
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn