Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załączniki

docx
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku _wzór MEN
docx
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku _wzór MEN
docx
Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
docx
Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
docx
Załącznik nr 15 Umowa użyczenia
docx
Załącznik nr 14 Umowa najmu pojazdu
docx
Załącznik nr 13 Porozumienie w sprawie wynajmu bazy
docx
Załącznik nr 12 Porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ
docx
Załącznik nr 11 Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek
docx
Załącznik nr 10 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika
docx
Załącznik nr 9 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika
docx
Załącznik nr 8 Lista wpłat uczestników
docx
Załącznik nr 8 Lista wpłat uczestników
docx
Załącznik nr 7 Książka finansowa formy HALiZ
docx
Załącznik nr 6 Książka finansowa formy HALiZ - wersja uproszczona
docx
Załącznik nr 5 Protokół przekazania sprzętu
docx
Załącznik nr 4 Raport poobozowy
docx
Załącznik nr 3 Książka komendanta formy HALiZ
docx
Załącznik nr 2 Raport przedobozowy
docx
Załącznik nr 1 Warunki uczestnictwa
docx
Instrukcja HALiZ
docx
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej