Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 53/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załączniki

docx
Zał. 5 Lista wpłat uczestników
docx
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku _wzór MEN
docx
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku _wzór MEN
docx
Zał. nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
docx
Zał. nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
docx
Zał. nr 15 Umowa użyczenia
docx
Zał. nr 14 Umowa najmu pojazdu
docx
Zał. nr 13 Porozumienie w sprawie najmu bazy
docx
Zał. nr 12 Porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ
docx
Zał. nr 11 Karta kwalifikacyjna pełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek
docx
Zał. nr 10 Karta kwalifikacyjna niepełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek
docx
Zał. nr 9 Załącznik do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika dla form wypoczynku
docx
Zał. nr 8 Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika dla form wypoczynk
docx
Zał. 7 Książka finansowa
docx
Zał. 6 Książka finansowa - wersja uproszczona
docx
Zał. 5 Lista wpłat uczestników
docx
Zał. 4 Protokół przekazania sprzętu
docx
Zał. 3 Raport poobozowy
docx
Zał. 2 Raport przedobozowy
docx
Zał. 1 Warunki uczestnictwa
docx
Instrukcja HALiZ
docx
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 53/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej