Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 53/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

HALiZ lato zima obóz zimowisko HAL HAZ wypoczynek Harcerska Akcja Letnia i Zimowa