Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 75/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Załączniki

docx
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 75/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego
docx
Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego
docx
Deklaracja członkowska
docx
Zgoda na przynależność do ZHP
docx
Deklaracja drużynowego
docx
Deklaracja opiekuna drużynowego
docx
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/członka zhp* potwierdzającego spełnienie kryteriów członkostwa w jednostkach nieprzetartego szlaku