Ten dokument już nie obowiązuje. Obecnie obowiązujący dokument znajdziesz tutaj.

Uchwała nr 14/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień

Załącznik

docx
Uchwała nr 14/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień