Uchwała nr 59/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2018

Załącznik

docx
Uchwała nr 59/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2018